Disclaimer - Wandelvereniging Eendracht uit Assen

Ga naar de inhoud
 
Wandelvereniging Eendracht
 

Disclaimer
 
Wandelvereniging Eendracht, verleent u hierbij toegang tot www.eendrachtassen.nl ("de Website") en publiceert hier ter informatie en vermaak teksten, afbeeldingen en andere materialen voor particuliere, niet-commerciële doeleinden. Wandelvereniging Eendracht behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
 
Wandelvereniging Eendracht spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Wandelvereniging Eendracht. In het bijzonder zijn alle prijzen op de website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op de website. Wandelvereniging Eendracht oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit, maar zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier. Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Wandelvereniging Eendracht nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.
 
 
Auteursrechten
 
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Wandelvereniging Eendracht en haar licentiegevers en bezoekers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Wandelvereniging Eendracht, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.
 

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Deze disclaimer is overigens via de ICTRecht-disclaimergenerator (http://ictrecht.nl/disclaimergenerator/) gegenereerd
© Eendracht Assen
All Rights Reserved
Terug naar de inhoud